gol Asbest

Restauratie

5/5 van onze hoofdthema's

De Focus is gericht op enerzijds het behoud van vakmanschap en het overdragen van kennis. Anderzijds het ontwikkelen van een toekomstvisie op monumenten. 

Restauratie van monumentale gebouwen

We willen studenten en op termijn cursisten op niveau 4+ leren welke aspecten er bij een restauratie komen kijken. Denk hierbij aan: bouwgeschiedenis, wet-en-regelgeving, bij de restauratie betrokken partijen, subsidie, techniek en ERM.

Voor niveau 2 en 3 wordt de nadruk gelegd op het restauratie metsel- en timmerwerk. 

Als kapstok gebruiken wij de modules uit concreet (niveau 2 en 3 ) en de publicaties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Provincie en ERM (niveau 4)

Restaureren en in een adem genoemd het herbestemmen van monumentaal vastgoed is hot.

Binnen het samenwerkingsverband worden kennis, locaties en middelen met elkaar uitgewisseld om zo de doelstellingen van het CIVGO vorm te kunnen geven.

Topbalk Restauratie Bottombalk

Topics

 • Soft skills, gesprekstechnieken vanuit de bedrijven werd de nadruk gelegd op de sociale aspecten zodat klanten in verschillende situaties juist bejegend worden.
 • Samenwerken, er zijn veel partijen bij een restauratie betrokken; wat is hun rol en wanneer komen zij in beeld.
 • Oude Materialen herkennen en benoemen.
 • De opbouw van oude constructies herkennen
 • Restauratie termen leren.

           

Onderstaande onderwerpen zijn ook bij transformatie van monumentale gebouwen actueel. Ware het niet dat dit en uitdaging is deze een monumentale inpassing te geven.

 • Circulair bouwen, hergebruik.
 • Moderne installaties in een oud gebouw.
 • Eisen aan de schil (temperatuurlijn, dampspanning, brandveilig)
 • Adviesrapport opstellen

Doelstelling modules

De doelstelling van de modules is (redelijk) ervaren metselaars en of timmerlieden kennis te laten maken en zich te verdiepen in de restauratietechniek. Dit is dan voor de niveaus 2 en 3. Voor niveau 4 is het de bedoeling dat de cursisten een inzicht krijgen met de restauratiefilosofie en dan op de hierboven genoemde gebieden.We zullen dit doen aan de hand van praktijkvoorbeelden enerzijds.

Te denken valt aan foto’s van projecten als lesmateriaal. Bezoeken van restauratieprojecten op locatie. Verzorgen van gastlessen van de betrokken bedrijven. Bezoeken van bedrijven en wellicht zelf bepaalde handelingen bij de bedrijven uitvoeren. Denk hierbij aan het verwerken van zink, lood timmerwerk en leien. We zullen de lessen ophangen aan een project. Maar ook losstaande modules kunnen gevolgd worden.

Het lesmateriaal zijn we inmiddels aan het ontwikkelen en is deels reeds voorhanden.

Planning

 • De op te leveren producten zijn het project met zijn uitgewerkte opdrachten en de nog uit te werken lessen.
 • Dit jaar zullen de onderwerpen voor de diverse lessen uitgewerkt moeten worden.
 • Lesmateriaal ontwikkelen en projecten zoeken.
 • Aansluitend t/m april 2020 zullen de opdrachten aan de lessen gekoppeld moeten worden.
 • Vanaf april tot aan de zomervakantie 2020 dienen de afzonderlijke lessen ontwikkeld dienen te worden en met de bedrijven afstemmen.

Werkgroep leden

Jonas Hammecher

j.hammecher@vistacollege.nl

Vista College (voorzitter)
Eric Janse Gilde Opleidingen
Frans Mulders Bouwmensen Limburg
Ruud van Loon Gilde Opleidingen

Marcel van Roijen Vista College

Een initiatief van