gol Asbest

Asbest

1/5 van onze hoofdthema's

Deze werkgroep is bezig met het inrichten en de operationalisering van het Asbestcentrum Limburg. Daarnaast zijn wij druk aan de slag met het ontwikkelen van onderwijs voor zowel volwassenen alsook leerlingen mbo.

Oriēntatie op asbest herkennen en verwijderderen

Thema asbest heeft direct betrekking op de voorgenomen wetgeving namelijk dat aan “openlucht liggende” asbest binnenkort moet zijn verwijderd. Het aantal saneerders binnen deze branche is veel te gering om deze doelstelling te kunnen bereiken. Het opleiden van deskundigen is dan ook een belangrijke doelstelling van de werkgroep asbest. Een afgeleide doelstelling is de “jonge” bouwplaats medewerkers kennis te laten maken met de verschijningsvormen van asbest. Deze medewerkers leren ook hoe ze er deskundig mee moeten omgaan. Het Asbest Centrum Limburg is het enige gecertificeerde opleidings-en-examencentrum in het zuiden van ons land waarbij zeer innovatieve technieken worden toegepast.

Keuzedeel

Oriëntatie op asbest herkennen en verwijderen

Dit keuzedeel gaat over de kennis en vaardigheden die van toepassing zijn voor het herkennen en het verwijderen van asbest op een veilige manier. Het signaleren of herkennen en analyseren van gevaarlijke situaties zijn een aantal belangrijke vaardigheden die aan de orde komen. Dit naast het aandragen van gepaste oplossingen voor geconstateerde problemen.

Topbalk Asbestsanering bij GOL Bottombalk

Topics

1 daagse cursus Asbest herkennen

 • Inventariseren
 • Saneren
 • Controleren 

Doelstelling modules

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • kan asbest herkennen in alle voorkomende vormen en situaties;
 • heeft kennis hoe te handelen bij calamiteiten met asbest;
 • heeft kennis van de regelgeving en voorschriften voor het veilig verwijderen van asbest;
 • heeft kennis van het schoon en asbestvrij opleveren van de werkplek;
 • heeft kennis van het veilig verpakken en afvoeren van asbest;
 • heeft kennis van te nemen veiligheidsmaatregelen en hulpmiddelen die worden toegepast voor het verwijderen van asbest;
 • heeft kennis van verschillende saneringstechnieken;
 • heeft relevante kennis van bouwbesluit 2012;
 • kan communiceren met handhavers, bewoners, gebouwgebruikers en opdrachtgever.

Planning

 1. Aankomend schooljaar alle leerlingen bouw Gilde opleidingen Horst 1 daagse kennismaking module laten draaien.
 2. Leerlingen niveau 2 en 3 metselen en timmeren Horst/Roermond krijgen de keuzemodule “Orientatie op asbest herkennen en verwijderen” aangeboden in week 2/3 of 4/5.
 3. Leerlingen niveau 4 krijgen keuzemodule asbest aangeboden in week (nader te bepalen)

Werkgroep leden

Dennis Kierkels d.kierkels@minicontainment.nl Minicontainment
Gerrit Dijkhuis (Heeswijk) gerrit.dijkhuis@sgs.com SGS Search
Yard Pex yard@pex-dak.nl Pex Dakwerk
Thijs Geenen t.geenen@bouwmensen-limburg.nl Bouwmensen Limburg
Roger Linssen r.linssen@rocgilde.nl Gilde opleidingen

Een initiatief van