gol Asbest

Infra

4/5 van onze hoofdthema's

Vraagstukken van bereikbaarheid op de bovengrondse infrastructuur en daarnaast aanleg en beheer van ondergrondse netwerken behoren tot ons thema. Infra kampt met een uitdaging als het gaat om beheer en onderhoud van viaducten, bruggen en kunstwerken.  En dit in combinatie met innovatieve technieken, automatisering en nieuwe materialen.

Infra is onlosmakelijk verbonden met de bouw

De werkgroep infra is als laatste werkgroep aan GOL toegevoegd. Infra is onlosmakelijk verbonden met de bouw. En als zodanig dus ook een logisch thema. Daarnaast bestaan er binnen de infra ook de nodige uitdagingen ons te wachten. Denk aan bijvoorbeeld aan de effecten die de energietransitie hebben op het ondergrondse netwerk: kabels en leidingen. Vraagstukken van bereikbaarheid op de bovengrondse infrastructuur. Infra kampt met een uitdaging als het gaat om beheer en onderhoud van viaducten, bruggen en kunstwerken.  En dit in combinatie met innovatieve technieken, automatisering en nieuwe materialen.

Onze missie is het onderwijs zo interessant en realistisch  (opdrachten in het echt laten uitvoeren) mogelijk te maken voor de student van nu zodat deze kennis aansluit op de toekomst.

Thema

Ons thema is tot stand gekomen door het bedrijfsleven en onderwijs samen te brengen en deze hebben samen gekeken wat nu belangrijk is in de branche. Communicatie is dan ons hoofdonderwerp, maar daarbij komen veel zaken naar voren die te maken hebben met samenwerking. Hoe bereiden we onze studenten voor op de cultuur binnen de bouw? Zijn ze weerbaar, hoe kunnen zij hun mannetje staan binnen de gevestigde orde? Ons beeld is daarom mede ons thema uitgebreid met activiteiten uitvoeren voor de student van nu en niet alleen voor richting toekomst.

Topbalk infra Bottombalk

Topics

Laat de onderwijsinstelling de voorbereiding doen, zodat studenten de hoofdopdracht bij het bedrijf kunnen uitvoeren. (Theorie met de werkelijkheid combineren zodat ook de nodige onderwerpen die het bedrijfsleven verlangt aan bod komen).

Ook omdat we nu al met de huidige studenten dit uitvoeren krijgen wij (leden vd werkgroep Infratechniek) een beter beeld van elkaar en weten we waar we elkaar kunnen aanvullen zodat de student hier het meest profijt van heeft en een inventieve opleiding krijgt.

Door de samenwerking zien we ook waar de meeste vraag naar is in het bedrijfsleven en kunnen we hier zo goed en ver als mogelijk op inspelen.

Doelstelling modules

  • Keuzedeel Maatvoeringstechnieken K0482 ondersteunen voor 2 studenten van 2de klas.
  • Keuzedeel Bronneringen K1054 geschikt maken voor Niveau 4, is nu voor Niveau 3, maar met kleine aanpassingen geschikt voor Niveau 4.
  • Excursie en gastlessen, liefst op locatie bij de bedrijven. (Het echte werk)

Planning

  • Bespreken reacties lesstof Communicatie (nieuwe voorbeelden) (November 2019)
  • Ideeën voor opdrachten bij lesmateriaal Communicatie (kunnen mee genomen worden naar Concreet en uitgewerkt worden)(Eerste kwartaal 2020)
  • Keuzedeel Maatvoeringstechnieken K0482 ondersteunen voor 2 studenten van 2de klas. (Januari t/m April 2020)
  • Keuzedeel Bronneringen K1054 geschikt maken voor Niveau 4, is nu voor Niveau 3, maar met kleine aanpassingen geschikt voor Niveau 4. (Eerste kwartaal 2020)

Werkgroep leden

Niels Elbers Gilde Opleidingen
Eugene Loeffen BLM Wegenbouw
Ben Mattheij Ducot Enginering & Advies
Yoeri Slats Ploegam
Rick Cleven Kragten
Jelle van Elk Heijmans
Hans Brouwers Adviesbureau Brouwers BV

Een initiatief van