Heftruck

over ons

Bouw en Infra investeert samen met het beroepsonderwijs in de vernieuwingsslag in de bedrijfstak en de (toekomstige) werknemer.

Groep GOL

Wij zijn gol

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen vragen een omslag in denken en doen met betrekking tot duurzaamheid, materiaalgebruik, energietransitie en behoefte van de eindgebruiker. Bouw/Infra en beroepsonderwijs in Limburg delen daarom actief nieuwe inzichten met betrekking tot de gebouwde omgeving en maken samen een vertaalslag naar de student van vandaag en de medewerker van morgen. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Gebouwde Omgeving Limburg maakt het mogelijk dat kennis en ervaring wordt gedeeld binnen zowel het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, alsook op de werkvloer van onze topbedrijven in Limburg.

Ferdinand van Kampen

Ferdinand van Kampen

De bouw staat niet stil en verandert door de komst van nieuwe technieken en materialen. In GOL ontwikkelen we daarom samen onderwijs voor onze toekomst. Maar ook voor bestaande technieken en oude materialen, dan wel vaak in een ander jasje dat aansluit op onze huidige jeugd die we willen verleiden om te gaan werken in de Gebouwde Omgeving Limburg.

Hans Aarts

Hans Aarts

Investeren in bouw en infra Limburg is noodzakelijk om duurzame wijk-aanpak, zowel maatschappelijk als economisch, mogelijk te maken.

Rene Mobers

Rene Mobers

De gebouwde omgeving heeft de komende jaren vele uitdagingen. Krapte op de arbeidsmarkt zal innovatie bevorderen. Maar ook los van de problematieken in het kader van personeel zijn digitalisering, automatisering en robotisering op korte termijn niet meer weg te denken. Onderwijs zal dan ook snel aangepast moeten worden op de veranderende vraag vanuit de bedrijven. Deze samenwerking is daarmee een optimaal uitgangspunt waarbij alle relevante onderwijsinstellingen in Limburg met de bedrijven samen binnen de gebouwde omgeving de handen ineen slaan. Een leven lang ontwikkelen, dus niet alleen de jongeren maar ook vak-volwassenen en zij-instromers maken gebruik van de hybride opleidingsfaciliteiten die GOL hen biedt.

Een initiatief van